De zon schijnt

Als inleiding leest Stefien de introductie voor uit het boekje “Windstilte van de ziel” van Joke Hermsen. Daarna geeft ze aan wat de zon allemaal kan betekenen: • De zon als begin van de dag • De zon als bron van licht • De zon als warmte op je huid • De zon als einde...

Nieuw leven

Pasen is het feest van nieuw leven, het begin van de lente, langere dagen, warmer weer, nieuwe mooi frisgroene natuur. Tegenover nieuw staat oud, dus als er iets nieuws begint vertrekken we vanuit het oude. Nieuw leven volgt op, ja op dood. Nieuw licht op je leven...

Allerzielen

Gastspreker: Stefien Jansen In deze bijeenkomst staan we stil bij de mensen die we ooit hebben moeten loslaten, misschien kort geleden, misschien langer geleden. Thema: herinneren is bewaren wat je moest laten gaan. Introductie door Stefien: als mensen vormen we een...

Wie ben jij

Ergens bij horen. Wie ben ik eigenlijk? Waarom kun je jezelf niet vergeven en anderen wel? Iedereen heeft goede en slechte kanten, maar ondanks dat blijft de liefde. Hoe kijken anderen naar jou? Hoe kijk jij naar jezelf? Het is een zoektocht, een vraag waarop je niet...

Jozef en zijn broers

Het verhaal van Jozef en zijn broers: Jozef, het kind van Jakob en diens lievelingsvrouw Rachel (in die tijd was het in het Midden Oosten, waar dit verhaal zich afspeelt, gewoon dat een man meerdere vrouwen had) groeit op als lievelingetje van zijn vader. Hij is knap,...

Allerzielen

Deze bijeenkomst stond in het teken van Allerzielen. Stefien opende de bijeenkomst met een prachtig gedicht: Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand die de leegte van de afwezigheid kan vullen....

Gedenken met licht

Bij binnenkomst in de bruine zaal brandt een aantal kaarsjes. Het thema vandaag is “Gedenken met licht” en we staan stil bij degenen die ons ontvallen zijn en met wie we ons wel verbonden weten. Voor deze mensen gaan we licht ontsteken. Na de opening door Maarten,...

Jacob en Esau

Stefien vertelt het verhaal over Jacob en zijn tweelingbroer Esau. Alhoewel Esau als eerstgeborene was voorbestemd om Isaäk op te volgen, had God van tevoren reeds meegedeeld dat de zaken anders lagen en Jakob de opvolger moest zijn. Jakob eigent zich met list de...

Job zijn lijden

Stefien vertelt het verhaal van Job, die op zoek is naar de oorzaak van zijn lijden. “Het boek Job is hét verhaal van een mens die zelf geen schuld heeft aan de ellende die hem overkomt. Alles wordt op scherp gezet: Job is een man die leeft zoals God wil, en...