De keer van het lot

Rob, onze spreker voor vandaag, was fleurig uitgedost. Vanzelfsprekend, want we zaten midden in de carnavals dagen. Rob vertelt een verhaal over het Poerimfeest. Op dit Joodse feest wordt herdacht dat het Joodse volk – dat in het Perzische Rijk in ballingschap...

Roddelen

Rob Cassuto is gastspreker. Een verhaal over een onderbetaalde rabbijn in een arm Pools-Joods dorpje in de 19e eeuw. Wat moet je doen als zoveel mensen om je heen Kritiek op je hebben, roddelen over jou en je familie en het nooit goed genoeg is ? Isaac B Singer Niet...

Slimerike en Slomerike

Het is vandaag tweede Pinksterdag, vanuit het Joods geloof de 50e dag na Pasen. Dit feest wordt gevierd tijdens een Wekenfeest, waaraan ook andere geloven deelnemen. Tijdens het Wekenfeest wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd. Rob vertelt een verhaal dat...

Humor

Het is vandaag tweede Pinksterdag, vanuit het Joods geloof de 50e dag na Pasen. Dit feest wordt gevierd tijdens een Wekenfeest, waaraan ook andere geloven deelnemen. Tijdens het Wekenfeest wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd.   Rob vertelt een...

Chanoeka wonder

Rob Cassuto vertelt een mooi verhaal over een Koning en zijn acht zonen en één dochter. Tijdens het Joodse Chanoeka-feest – het lichtfeest, dat de wederopbouw van de verwoeste Tempel herdenkt – bedenkt de Koning dat al zijn kinderen iets moeten leren over...

Jodendom

Rob Cassuto is gastspreker en vertelt over het Jodendom. Joden geloven niet zozeer in de hemel, wel in de wereld van nu, de wereld zoals die er eigenlijk uit zou moeten zien. Het Jodendom kent de Sjabbat, die plaats vindt op zaterdag, de zevende dag van de joodse...