6 mei 2013

André Daamen is gastspreker en vertelt vanuit het Levinisme wat voor een appèl het gelaat (of een foto hiervan) doet op iemand. De Ander en ik. Het belang van de Ander in het leven; weerspiegeld in het Gelaat (E.Levinas) Ik wil graag beginnen met stil te staan bij de...