De stenen vrouw

Gastspreker Rianne Immel vertelt over ‘Helen’ Helen in de zin van genezen, wat betekent dat? Wanneer kan dat, wat is er voor nodig? Helen komt eigenlijk overal voor. Rianne geeft enkele voorbeelden, ook met een mooi verhaal van de ‘stenen...

Allerzielen

Gastspreker: Stefien Jansen In deze bijeenkomst staan we stil bij de mensen die we ooit hebben moeten loslaten, misschien kort geleden, misschien langer geleden. Thema: herinneren is bewaren wat je moest laten gaan. Introductie door Stefien: als mensen vormen we een...

Aandacht

  Lisette Steentjes vertelt als gastspreker een verhaal met het thema ‘aandacht’.       Er is het verhaal van de indianen hoofdman die als gewoonte heeft elke avond zijn kleinzoon een kort verhaal te vertellen rond een levenswijsheid....

Mezelf zijn

  Marijke vertelt over ‘Mezelf zijn’ Aan de hand van een verhaal over een eenzame man die op een dag besluit een vriend te huren.       Lang geleden las ik in een krantenartikel dat in Japan je vrienden kunt huren voor een bepaald...

Hulpbronnen

Een belangrijke steun in iemands leven kunnen hulpbronnen zijn. Wij mensen beschikken over voldoende hulpbronnen, maar soms kom je er niet genoeg bij of ben je je er niet van bewust dat je je hulpbronnen meer kan inzetten. Hulpbronnen zijn alle dingen, acties,...

Slimerike en Slomerike

Het is vandaag tweede Pinksterdag, vanuit het Joods geloof de 50e dag na Pasen. Dit feest wordt gevierd tijdens een Wekenfeest, waaraan ook andere geloven deelnemen. Tijdens het Wekenfeest wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd. Rob vertelt een verhaal dat...

Zachtheid

  Daad vertelt een verhaal over geloof, ongeloof en zoekend naar geloof.     Maarten laat weer zijn gitaarspel horen. Daad leest een gedicht voor (helaas niet beschikbaar om hier te plaatsen) en heeft Arabische, Oosterse muziek uitgezocht, dat ten...

Konijntje

Bij binnenkomst is het muziekstuk Spiegel im Spiegel te horen   Allereerst leest Anne een verhaal voor van Toon Hermans. Daarna vertelt Anne een eigen verhaal over een konijntje dat zijzelf en haar vader tegenkomen. Haar vader wijst Anne erop dat dit een klein...

Twee monniken

Bij binnenkomst klinkt de muziek: Kings of Convenience “Declaration of dependence” Rianne vertelt een parabel over twee monniken Op een mooie dag liepen een oude en een jonge monnik langs een weg. Op een gegeven moment kruiste een rivier hun weg en waren zij...

Wie ben jij

Ergens bij horen. Wie ben ik eigenlijk? Waarom kun je jezelf niet vergeven en anderen wel? Iedereen heeft goede en slechte kanten, maar ondanks dat blijft de liefde. Hoe kijken anderen naar jou? Hoe kijk jij naar jezelf? Het is een zoektocht, een vraag waarop je niet...

Humor

Het is vandaag tweede Pinksterdag, vanuit het Joods geloof de 50e dag na Pasen. Dit feest wordt gevierd tijdens een Wekenfeest, waaraan ook andere geloven deelnemen. Tijdens het Wekenfeest wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd.   Rob vertelt een...