Chanoeka wonder

Rob Cassuto vertelt een mooi verhaal over een Koning en zijn acht zonen en één dochter. Tijdens het Joodse Chanoeka-feest – het lichtfeest, dat de wederopbouw van de verwoeste Tempel herdenkt – bedenkt de Koning dat al zijn kinderen iets moeten leren over...

Respect

Het thema zal zijn: Respect. Lisette Steentjes vertelt twee verhalen vertellen rondom het thema respect en naar elkaar luisteren, zelfrespect en naar jezelf luisteren. Het eerste verhaal gaat over Momo, naar het kinderboek “Momo en de tijdspaarders”. Het...

7 oktober 2013

Het thema van deze bijeenkomst is: Inspiratie vanuit iconen. Bij binnenkomst klink “Spiegel im Spiegel” van Arvo Part. In de ruimte hangt een aangename geur van wierrook. Aan de wanden hangen afbeeldingen van iconen en ook bij de tafel staan twee...

6 mei 2013

André Daamen is gastspreker en vertelt vanuit het Levinisme wat voor een appèl het gelaat (of een foto hiervan) doet op iemand. De Ander en ik. Het belang van de Ander in het leven; weerspiegeld in het Gelaat (E.Levinas) Ik wil graag beginnen met stil te staan bij de...

Jacob en Esau

Stefien vertelt het verhaal over Jacob en zijn tweelingbroer Esau. Alhoewel Esau als eerstgeborene was voorbestemd om Isaäk op te volgen, had God van tevoren reeds meegedeeld dat de zaken anders lagen en Jakob de opvolger moest zijn. Jakob eigent zich met list de...

Vergeven

Het thema van deze bijeenkomst is: Vergeven. Rianne Immel leest een gedicht voor van Hans Bouma, uit Taal naar je hart. Welwillend Waar was je al die tijd, vroeg de zee, ik heb je gemist zoveel viel er te bespreken. Ik zweeg, de zee zou het niet begrijpen. Pijnlijk...