Jodendom

Rob Cassuto is gastspreker en vertelt over het Jodendom. Joden geloven niet zozeer in de hemel, wel in de wereld van nu, de wereld zoals die er eigenlijk uit zou moeten zien. Het Jodendom kent de Sjabbat, die plaats vindt op zaterdag, de zevende dag van de joodse...

Job zijn lijden

Stefien vertelt het verhaal van Job, die op zoek is naar de oorzaak van zijn lijden. “Het boek Job is hét verhaal van een mens die zelf geen schuld heeft aan de ellende die hem overkomt. Alles wordt op scherp gezet: Job is een man die leeft zoals God wil, en...

Eigenwaarde

Het thema van deze bijeenkomst is: Eigenwaarde. Gerard Snels leest een gedicht voor van Virginia Satir, uit Mensen maken mensen. Mijn gevoel van eigenwaarde Ik ben mijzelf. In heel de wereld is er niemand anders die precies is als ik. Er zijn anderen die een beetje op...