Aandacht

Attentie!    Attentie! Dames en Heren: mag ik uw aandacht voor ‘aandacht’   Rikie vertelt over ‘aandacht’   AANDACHT, dat was het thema afgelopen februari, in de maand van de spiritualiteit, waarvoor we toen ook vanuit de Boskapel...

Licht van de Lente

Cécile heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst. Henk: Namasté! Namasté! Het licht in mij groet het licht in U! Ik eer de plaats in jou waarin het hele universum is. Ik eer de plaats in jou die liefde is. Waarheid, licht en vrede. Als jij daar bent, in jou, waar...

De keer van het lot

Rob, onze spreker voor vandaag, was fleurig uitgedost. Vanzelfsprekend, want we zaten midden in de carnavals dagen. Rob vertelt een verhaal over het Poerimfeest. Op dit Joodse feest wordt herdacht dat het Joodse volk – dat in het Perzische Rijk in ballingschap...

(Een) mooi gegeven

Lisette begon met een jeugdherinnering. Als meisje van 6 á 7 jaar heb ik een verhaal over een hertje overgeschreven, enkel en alleen omdat ik het zo heerlijk vond om die mooie letters te schrijven. Mijn moeder en een mevrouw die op bezoek was vroegen of ik dat...

Licht in jou

Gong slag: Cécile heet iedereen welkom Namasté Namasté Met dit gebruikelijk hindoeïstisch gebaar groet Henk de aanwezigen. Het wordt een fijne bijeenkomst óók met zang van Henk. Het thema vandaag van Henk is Licht. Ik eer de plaats in jou waarin het hele universum is...

Afscheid

Rianne vertelt over afscheid nemen. Afscheid nemen komt in ieders leven vaak voor, vaker dan dat je ervan bewust bent. Het kan gaan om bezoek dat weer naar huis gaat, het overlijden van een dierbare, maar ook over een paar oude schoenen. Dikwijls gaat afscheid nemen...

De zon schijnt

Als inleiding leest Stefien de introductie voor uit het boekje “Windstilte van de ziel” van Joke Hermsen. Daarna geeft ze aan wat de zon allemaal kan betekenen: • De zon als begin van de dag • De zon als bron van licht • De zon als warmte op je huid • De zon als einde...

Twee kanten

Marieke Welten vertelt over de ‘twee kanten’ in het leven. Cees zijn buurman kan het niet goed met Cees vinden. Een nare vreemde persoon die Cees. Maar Cees zijn baas is al Jaren erg tevreden over Cees. Één persoon twee aangezichten ? Marijke vertelt een...

Roddelen

Rob Cassuto is gastspreker. Een verhaal over een onderbetaalde rabbijn in een arm Pools-Joods dorpje in de 19e eeuw. Wat moet je doen als zoveel mensen om je heen Kritiek op je hebben, roddelen over jou en je familie en het nooit goed genoeg is ? Isaac B Singer Niet...

Nieuw leven

Pasen is het feest van nieuw leven, het begin van de lente, langere dagen, warmer weer, nieuwe mooi frisgroene natuur. Tegenover nieuw staat oud, dus als er iets nieuws begint vertrekken we vanuit het oude. Nieuw leven volgt op, ja op dood. Nieuw licht op je leven...

Blue Monday

Het is vandaag een blue monday, officieel de meest ‘deprimerende’ dag van het jaar. De feestdagen zijn goed en wel voorbij, sommige mensen zijn weer goed en wel aan het werk, andere mensen proberen zich vast te houden aan de gestelde goede voornemens. En nóg weer...

De stenen vrouw

Gastspreker Rianne Immel vertelt over ‘Helen’ Helen in de zin van genezen, wat betekent dat? Wanneer kan dat, wat is er voor nodig? Helen komt eigenlijk overal voor. Rianne geeft enkele voorbeelden, ook met een mooi verhaal van de ‘stenen...

Allerzielen

Gastspreker: Stefien Jansen In deze bijeenkomst staan we stil bij de mensen die we ooit hebben moeten loslaten, misschien kort geleden, misschien langer geleden. Thema: herinneren is bewaren wat je moest laten gaan. Introductie door Stefien: als mensen vormen we een...

Aandacht

  Lisette Steentjes vertelt als gastspreker een verhaal met het thema ‘aandacht’.       Er is het verhaal van de indianen hoofdman die als gewoonte heeft elke avond zijn kleinzoon een kort verhaal te vertellen rond een levenswijsheid....

Mezelf zijn

  Marijke vertelt over ‘Mezelf zijn’ Aan de hand van een verhaal over een eenzame man die op een dag besluit een vriend te huren.       Lang geleden las ik in een krantenartikel dat in Japan je vrienden kunt huren voor een bepaald...

Hulpbronnen

Een belangrijke steun in iemands leven kunnen hulpbronnen zijn. Wij mensen beschikken over voldoende hulpbronnen, maar soms kom je er niet genoeg bij of ben je je er niet van bewust dat je je hulpbronnen meer kan inzetten. Hulpbronnen zijn alle dingen, acties,...

Slimerike en Slomerike

Het is vandaag tweede Pinksterdag, vanuit het Joods geloof de 50e dag na Pasen. Dit feest wordt gevierd tijdens een Wekenfeest, waaraan ook andere geloven deelnemen. Tijdens het Wekenfeest wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd. Rob vertelt een verhaal dat...

Zachtheid

  Daad vertelt een verhaal over geloof, ongeloof en zoekend naar geloof.     Maarten laat weer zijn gitaarspel horen. Daad leest een gedicht voor (helaas niet beschikbaar om hier te plaatsen) en heeft Arabische, Oosterse muziek uitgezocht, dat ten...

Konijntje

Bij binnenkomst is het muziekstuk Spiegel im Spiegel te horen   Allereerst leest Anne een verhaal voor van Toon Hermans. Daarna vertelt Anne een eigen verhaal over een konijntje dat zijzelf en haar vader tegenkomen. Haar vader wijst Anne erop dat dit een klein...

Twee monniken

Bij binnenkomst klinkt de muziek: Kings of Convenience “Declaration of dependence” Rianne vertelt een parabel over twee monniken Op een mooie dag liepen een oude en een jonge monnik langs een weg. Op een gegeven moment kruiste een rivier hun weg en waren zij...

Wie ben jij

Ergens bij horen. Wie ben ik eigenlijk? Waarom kun je jezelf niet vergeven en anderen wel? Iedereen heeft goede en slechte kanten, maar ondanks dat blijft de liefde. Hoe kijken anderen naar jou? Hoe kijk jij naar jezelf? Het is een zoektocht, een vraag waarop je niet...