Rob cassuto

Rob Cassuto over zichzelf:

“met drie wortels wortel ik in de archeologische lagen van mijn geschiedenis
over mijn wieg scheen de tropenzon van Java, om mij heen de zware geuren van doorstoofd groen, trassi en indische kruiden en een paar jaar lang de benauwenis van Japanse cipiers.

Een paar eeuwen gevestigdheid van mijn voorouders in Nederland doordesemde mij met calvinistische zeden en hollandse nuchterheid

mijn Joodse geboortigheid schonk mij haar geschiedenis, erfgoed en rijkdom, haar plichten en privileges, haar pijn en plezier.

deze drie wortels lopen parallel met de drie belangrijkste woonplaatsen in mijn leven: in Bandoeng geboren, getogen in Den Haag en nu is al lang mijn standplaats Nijmegen.

de driedubbele geworteldheid reflecteert zich in een grillige loopbaan van warrige en onzekere puber, een curieus tijdvak van een paar jaar jurist ten departemente, een intermezzo als psycholoog, een tijdlang theatermaker en een aantal jaren organisator van alternatieve cursussen, dit alles uitmondend in huidige werkzaamheden als een soort van klusjesman op het gebied van PR in de sfeer van (o.a.
religieuze) organisaties.

al die jaren door zijn van tijd tot tijd gedichten aan mijn introversie ontglipt, scherven proza op papier getuimeld; veel van deze wrochtsels weerspiegelen pogingen om in het leven, waarin ik weinig sturing heb ontdekt maar wel stuwing, enige koersgerichtheid gewaar te worden.”

Lees meer over Rob Cassuto, onder meer zijn schrijfsels, zijn sprooksels en zijn dichtsels.

Verhalen die Rob eerder vertelde

Roddelen

Rob Cassuto is gastspreker.
Er wordt altijd over je gepraat. De oude Rabijn doet het niet goed.

Lees meer

Humor

Een eigentijdse verhaal van Jacob en Ezau, zonen van Isaac en Rebecca

Lees meer

Jodendom

Joden geloven niet zozeer in de hemel, wel in de wereld van nu

Lees meer