Allerzielen

Gastspreker: Stefien Jansen

In deze bijeenkomst staan we stil bij de mensen die we ooit hebben moeten loslaten, misschien kort geleden, misschien langer geleden. Thema: herinneren is bewaren wat je moest laten gaan.

Introductie door Stefien: als mensen vormen we een gemeenschap. Zo’n gemeenschap kun je vergelijken met een lichaam. Elke deel van het lichaam heeft een eigen functie, maar het kan alleen als onderdeel van het lichaam. Uitwerking van deze metafoor. Herinneren doe je vanuit jezelf. Bedenk voor jezelf één woord voor hoe je er nu bij zit.

Gitaar met zang: Maarten Noordzij