Chanoeka wonder

dec 2, 2013

Rob Cassuto vertelt een mooi verhaal over een Koning en zijn acht zonen en één dochter. Tijdens het Joodse Chanoeka-feest – het lichtfeest, dat de wederopbouw van de verwoeste Tempel herdenkt – bedenkt de Koning dat al zijn kinderen iets moeten leren over zichzelf, een plek in zichzelf gaan zoeken waarover het licht nog moet schijnen, waarover nog een inzicht moet komen. Hij stuurt zijn kinderen met deze boodschap weg.
Na een jaar komen ze allen tijdens Chanoeka weer bij elkaar en vertellen de prinsen en de prinses hun belevenissen.
Zo keert de prinses na een jaar terug en vertelt wat zij geleerd heeft rondom wijsheid. Eén van de prinsen heeft geleerd om geduld te hebben, een andere prins weet nu wat nederigheid is en de jongste prins heeft geleerd over vertrouwen. Ook de andere prinsen hebben een nieuw inzicht verkregen tijdens het jaar dat ze het land uit waren.

Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het ‘Chanoeka-wonder’. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. Volgens de overlevering was er slechts één kruikje olie voorradig om de kandelaar weer te laten branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de kandelaar gedurende acht dagen – de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen – brandend te houden.

Tijdens deze bijeenkomst speelt Maarten Noordzij live akoestisch gitaar en brengt het lied Sjema Israël ten gehore.

Christiane steekt de kaarsen aan

2 december 2013 1

Chanoeka-kandelaar met zes brandende kaarsen, het is vandaag de zesde dag van het Chanoeka-feest

2 december 2013 2

Maarten speelt gitaar en zingt Sjema Israël

2 december 2013 3

Chanoeka-kandelaar met alle acht kaarsen brandend, de laatste dag van het Chanoeka-feest; met de middelste kaars, de sjammasj, worden de acht kaarsen aangestoken

2 december 2013 4