De pleisterplaats in jezelf

sep 2, 2013

Het thema van deze bijeenkomst is: De pleisterplaats in jezelf.

Robert Keurentjes vertelt over wat de Pleisterplaats in jezelf is: een veilig, vertrouwd en fijn plekje, in jezelf. Dit plekje kun je misschien vinden als je naar de Pleisterplaats komt: even hoeft er niets, even rust, ont-moeten en ont-haasten. Zoeken in jezelf kan niet, zoeken is iets zoeken wat er (nu) niet is. Je kunt beter zoeken naar wat er wél is. Hoe verhoudt je je tot jezelf, tot je omgeving?

Dit is ook waar het boeddhisme zich mee bezighoudt, in tegenstelling tot de “normale” mentaliteit, waarbij je vooral bezig bent met het vormgeven van je omgeving, het beïnvloeden ervan. Je laat je leiden door omstandigheden.

Het boeddhisme gaat uit van energie in jezelf steken, niet tegen de situatie vechten maar zorgen voor jezelf, vanuit het principe dat iets mag, en niet moet.

Dat geldt ook voor het zorgen voor een ander: dit is geen moeten, maar een mogen of kunnen.

Robert geeft een voorbeeld van iets wat helemaal uit jezelf komt: huilen. De eerste tranen, het moment dat je eigenlijk niet weet waarom je verdrietig bent, dat ontstaat. Daarna ben je je pas bewust van je verdriet.