Jodendom

nov 5, 2012

Rob Cassuto is gastspreker en vertelt over het Jodendom.

Joden geloven niet zozeer in de hemel, wel in de wereld van nu, de wereld zoals die er eigenlijk uit zou moeten zien.
Het Jodendom kent de Sjabbat, die plaats vindt op zaterdag, de zevende dag van de joodse week, en in de eerste plaats dient te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid.
’s Ochtends gaan zij naar de synagoge en de dag staat in het teken van genieten: lekker eten, kaarsen, zingen. ’s Avonds doen zij iets gezelligs. De dag wordt afgesloten door te ruiken aan een busje met kruiden.
Dit luidt het begin van de werkweek in.

Het Joodse leven staat in het teken van het leven met een goede daad (daden) en deze realiseren in het hier en nu. Familie of anderen kunnen er baat bij hebben en iedere dag kun je iets betekenen.
Je hebt de verantwoording over je eigen leven, waarin je zelf een daad kunt stellen die boven je eigen problemen staat. Dit verandert je innerlijk, je gevoel van waarde over jezelf, je bent van betekenis en je maakt het verschil.

Je doet er iets toe.