Wie, wat & waar

Oprichting Pleisterplaats voor de Ziel

De ondersteunende organisatie van ‘de Pleisterplaats’ is opgeheven.

Gastsprekers worden niet meer uitgenodigd.

De website wordt nog onderhouden, maar de inhoud is niet meer actueel.

Deelnemers hebben in kleinere kring contact met elkaar.

Wanneer je als bezoeker interesse hebt ben je van harte welkom.

Er wordt nog nagedacht op een vervolg in een nieuw jasje.

Voor wie

De Pleisterplaats voor de Ziel is een initiatief van een aantal mensen uit diverse maatschappelijke- en/of hulpverleningsorganisaties, die onder andere gericht zijn op mensen met psychiatrische of psycho-sociale problematiek. Doordat de problematiek van deze mensen veelal onzichtbaar of minder zichtbaar is, wordt van hen vaak hetzelfde verwacht als van mensen zonder psychische beperkingen, door anderen en/of door henzelf. Verwachtingen die zij niet waar kunnen maken omdat het leven van alledag voor hen minder vanzelfsprekend is, zij vaak geen werk en sociaal netwerk hebben, en zij extra kracht moeten inzetten om mee te draaien in onze maatschappij.

Doel

Hierdoor is vanuit de initiatiefnemers de wens ontstaan om voor deze doelgroep een plek te creëren waar zij rust en veiligheid ervaren en waar niets van hen verwacht wordt. Een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid. Een plek die ook gevonden kan worden in de kerk, de moskee, de synagoge of een andere spirituele plaats, maar waarmee het contact door hun (langdurende) problematiek vaak verbroken is of zij hier niet (meer) datgene vinden waaraan behoefte bestaat.

Hoe

De vorm die gekozen is, is om maandelijks een bijeenkomst te organiseren, bestemd voor iedereen, en met name voor cliënten uit de psychiatrie. Deze Pleisterplaatsbijeenkomsten bieden hen de mogelijkheid om betekenis te geven aan wat zij missen of wat hen bezighoudt. Een begeleider introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid, thema of onderwerp, met een verhaal, gedicht, muziek of film. De bijeenkomsten worden afgesloten door gezamenlijk een kop koffie en thee te drinken, waarbij de mogelijkheid bestaat om ervaringen te delen en uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn ook enkele vrijwilligers (waaronder mensen uit de doelgroep) aanwezig voor voorbereidende en organisatorische bezigheden, en zij zijn een vast aanspreekpunt voor de gasten doordat zij bij elke bijeenkomst aanwezig zijn. Deze vrijwilligers

Locatie

Voor deze bijeenkomsten is gekozen voor een rustgevende, niet aan een geloof gelieerde locatie, die makkelijk bereikbaar is. Centrum De Appel aan de Groesbeekseweg te Nijmegen. De prachtige Villa Mariënboom is hiervoor uitermate geschikt, zowel qua sfeer als qua bereikbaarheid. Een rustige, sfeervolle en prikkelarme ruimte met directe toegang tot een mooie tuin. Er is een bushalte voor de deur en het is ongeveer 10 minuten lopen vanuit Pro Persona (voorheen GGz) aan de Nijmeegse Baan, waar mensen met psychiatrische problematiek wonen, opgenomen zijn of invulling geven aan hun dag.

Route naar de bruine zaal in Centrum De Appel

Leden van de projectgroep:

  • André Daamen, RIBW Nijmegen & Rivierenland
  • Cécile Thijssen, RIBW Nijmegen & Rivierenland (bestuurslid – secretaris)
  • Geert Peters (bestuurslid – penningmeester)
  • Arla Megens
  • Rikie Peulens
  • Maarten Noordzij
  • Mariëtte van der Zwet, De Kentering Nijmegen (bestuurslid – voorzitter)
  • Paul Oosterhoff, Kerk in Actie Nijmegen
  • Stefien Jansen,