Licht in jou

Gong slag: Cécile heet iedereen welkom

Namasté Namasté
Met dit gebruikelijk hindoeïstisch gebaar groet Henk de aanwezigen. Het wordt een fijne bijeenkomst óók met zang van Henk.

Het thema vandaag van Henk is Licht.

Ik eer de plaats in jou waarin het hele universum is
Ik eer de plaats in jou die liefde is,
Waarheid, licht en vrede.
Als jij daar bent, in jou, waar liefde is,
Waarheid, licht en vrede
En ik ben daar, in mij, waar liefde is,
Waarheid, licht en vrede,
Dan zijn we één

Steek een kaars aan in het duister
Laat het licht toe in je hart
Maak je handen niet tot vuisten
Streel maar zacht wat is verhard

Steek een kaars aan in het duister
En zaai vrede waar je gaat
Strek je armen uit en luister
Naar de mens die naast je staat

Steek een kaars aan in het duister
Eer wat kwetsbaar is en klein

Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent vrede zijn.

Licht ontsteken dat is wat gebeurd bij de bijeenkomsten hier.

Daar beginnen we vandaag ook mee.
Vandaag doen we dat met het licht van de wereldvredes vlam.

Het licht dat u hier ziet branden is afkomstig van die vlam.
In juli 1999 zijn voor het eerst in de geschiedenis vanuit alle continenten,
Europa, prinses irene
Noord- en zuid amerika
Australië
Afrika
India
Midden oosten

Een oude navajo (noord-amerikaanse indianen) legende vertelt dat op het moment dat zeven vlammen uit alle windstreken worden verenigd in één vlam, een tijdperk van vrede zal aanbreken.

Zeven levende vlammen in wales (bangor) samen gebracht, om één ‘wereld vredesvlam’ te vormen.
Sindsdien verbreidt de vlam zich vanuit wales over de gehele wereld.
Deze vlam is het symbool voor hoop en vrede voor alle mensen.
De eerste wereldvredesvlam in nederland staat voor het vredespaleis in den haag, cadzand, venlo, enschede, oosterbeek en sinds 2010 ook in nijmegen.
En vandaag dus ook hier.
Wij mensen worden aangetrokken door kaarslicht,
Je staat er even bij stil,
Je gaat je warmer voelen van binnen.

Lied nooit alleen

Als je geboren wordt, dan draag je diep van binnen
Een klein straaltje licht
Dat brandt je leven lang, het zal je hart verwarmen
Het weerkaatst op je gezicht

Ieder heeft dat licht
Want kijk naar de gezichten van mensen om je heen
De lichtjes in hun ogen zullen voor jou stralen
Dus ben je nooit alleen

(refrein:)
Nooit alleen in het donker
Je hoeft niet bang te zijn
Er is altijd stergeflonker
Of heldere zonneschijn
Voel heel diep van binnen
Jouw bron van stralend licht
Dan kun je altijd verder
Ook met je ogen dicht

Op de hele wereld, zoveel mooie mensen
Verschillend van elkaar
Rang en stand en huidskleur
Als mooi gekleurde kaarsen in een kandelaar
Steek die kaarsen aan
Rood, oranje, blauw, paars, violet, groen en geel
Je merkt het maakt niet uit
Welke kleur de kaars heeft
Het licht is evenveel

(refrein:)

Soms dan scheurt de aarde
Ontstaat er tussen mensen
Een diep gapende kloof
Blijf op het licht vertrouwen
Licht kan bruggen bouwen
Da’s waar ik in geloof…

We dragen allemaal een klein lichtje in ons.

Licht is heel positief, of het nu zonlicht is of kaarslicht.
Licht geeft het gevoel van warmte, troost en
Geborgenheid.
Een gevoel van vrede.
Het is een kracht die je niet ziet,
Maar die je onbewust wel ervaart.

(refrein:)

Wat hebben we een mooie nazomer gehad!
Maar het wordt nu toch echt grijzer en kouder,
De herfst kruipt de dagen binnen en de avond spreidt zich vroeger over de daken.
De bladeren vallen nu toch echt van de bomen,
Soms in één keer door een onverwachte forse windvlaag,
Soms heel stil, één voor één, dwarrelend naar beneden.
Nog zijn ze niet kaal de bomen, er is nog veel kleur
-groen, oranje, geel en rood-,
Maar we weten dat de bomen straks gekleed zullen zijn in de kleur van de leegte.
En ook dat kan zijn eigen schoonheid hebben.
De natuur lijkt het geheim van het loslaten te kennen.
Misschien is kennen niet het goede woord, ze leeft het, heel vanzelfsprekend.
De cyclus van leven en sterven, en weer opnieuw tot leven
Komen ondergaat de natuur en vraagt niet waarom.
Wat wij mensen vaak zoekend en worstelend, vragend en biddend moeten leren.
Loslaten is jezelf durven toevertrouwen aan wat er op je pad komt.
Aanvaarden dat ieder van ons – u en ik – ook breekbaar zijn en afhankelijk.
Dat het leven kostbaar is èn kwetsbaar,
Dat wij mensen sterk zijn èn broos.
Jezelf toevertrouwen aan het geloof, dat ooit de pijn zal
Genezen; dat er weer nieuw leven zal komen, ook al zie je
Daar nu helemaal niets van.
Misschien kan de natuur ons daarin hoop en troost bieden.
De herfstbladeren vallen niet voor niets.
Ze maken zo ruimte voor de frisse groene lenteknoppen aan de kale wintertakken.
Einde citaat

Vorige week had Henk meegewerkt aan een herdenkingsdienst in de honinghoeve.
Hier die mooie tekst Overweging van dorry de beyer

De bomen zijn nu bijna kaal.
De dagen worden steeds korter.
Maar in december is de zonnewende en keert het licht langzaam terug.
Licht dat de bladeren weer aan de bomen tovert.
De tulpen en narcissen weer uit de aarde laat opkomen.
Licht brengt dan weer kleur aan het leven!
Alle kleuren van de regenboog, net als de kaarsen in die standaard.

1. Rood

Zeven kaarsen in de kleuren van de regenboog.

Als u aan de regenboog denkt, kunt u misschien op de gedachte komen van

• De zondvloed.
• De ark van noach/noë
• Een bijbels verhaal
• Het eerste scheppingswoord in de bijbel was licht

2.ORANJE

De kaars zou ook de divali viering kunnen

Symboliseren.

Uit het hindoeïsme.

Divali betekent: feest van licht, rij lichtjes
Het wordt gevierd om
Het licht te verwelkomen in het leven.

3.GEEL

In het boeddhisme vinden we de kaars als symbool

Voor begrip en verlichting.
Zoals een kaars licht geeft, zo verspreidt ook een wijs persoon licht.

4.GROEN

Van de islam lezen we in de koran: sura 24: lichtvers
‘allah is het licht van de hemelen en van de aarde’
Zijn licht is als een nis waarin zich een lamp bevindt
De lamp is in een glas; het glas is als een schitterende ster.

Deze lamp is ontstoken aan een gezegende boom, een olijfboom, die noch oosters, noch westers is, en waarvan de olie bijna licht geeft, zonder dat het vuur haar aanraakt. Licht op licht. Allah leidt tot zijn licht wie hij wil. Allah biedt de mensen gelijkenissen aan. Allah weet alle dingen. De volgende verzen gaan over de moskeeën en men moet ongetwijfeld vers 35 daarmee verbinden.

5. Blauw

Uit het joodse traditie: het feest van de lichtjes; chanoeka
De 8 + 1 armige kandelaar menora

Ter herinnering aan de her-inwijding van de tempel
Van Jeruzalem 164 v. Chr.
Kandelaar-symbool voor de brandende braambos.

De chanoeka is de negen armige kandelaar die bij het joodse feest chanoeka wordt gebruikt. De negen-armige menora wordt ontstoken om chanoeka te vieren. Tijdens de eerste nacht wordt één kaars ontstoken, tijdens de tweede nacht twee, enz. tot en met de achtste nacht. De negende kaars, sjammes (jiddisch) of sjamasj (hebreeuws) genoemd, is de “dienaar kaars” die gebruikt wordt om de andere acht kaarsen te ontsteken en als lichtbron in het algemeen, daar het licht van de andere kaarsen traditioneel niet voor verlichtingsdoeleinden gebruikt mag worden

6. Indigo

Uit die hele oude religie van zaratoestra:
Perzische godsdiensthervormer (1000-600 v chr)
Eerste monotheistische godsdienst
Hij spreekt over het licht dat de mens zelf kan verkiezen boven de duisternis.

7. Violet

Mens zonder religie,

Als we de mens -net als maryam mildenberg schrijft-
Als we de mens beschouwen als een microkosmos,
Zijn wij ook mensen van het licht. Verborgen licht.
Want het licht is bedekt door ons lichaam, het brein,

Het ego.
Meestal vergeten we daardoor dat we in essentie licht zijn.
Verborgen licht.

‘we hebben een innerlijke schat in ons.
Een innerlijk licht,
Dat komt uit die ene onzichtbare geest in de hele schepping.

Als een straal van de zon.
Dat is ons ware wezen.

Ieder mens heeft dat licht in zich’
Waarom blijft het vaak zo bitter donker
Als zoveel kleurrijke mensen samen zoveel licht in zich hebben en kunnen verspreiden ?

U kunt straks een kaars branden en daarbij goede
Gedachten het universum insturen.
Je kunt het licht verspreiden.
Licht dat zegt dat zegt dat we
• Elkaars levensovertuiging en religie accepteren
• Elkaars culturele diversiteit waarderen
• En daarmee elkaars identiteit erkennen
• Dat je mag zijn die je bent
• En zoals je bent ben je goed

‘Mag ik u nu uitnodigen een kaars aan te steken’

Muziek: terra adriatico

En hiermee naderen we het einde van deze bijeenkomst.
Het is een goede gewoonte hier om een voorwerp rond te laten gaan.
Vandaag is dat een kaars. Geeft u die door, maar voor u hem doorgeeft:

• Voel de warmte,
• Zie het licht
• Vertrouw het licht u diepste wensen en verlangens toe en geef hem dan door

Als u na de thee naar huis gaat vergeet u dan niet uw kaars mee te nemen.
Oude tradities zeggen dat als een kaars met een bepaalde

Intentie is aan gestoken, deze intentie in het lont van de kaars bewaard blijft.
Elke volgende kaars die u ermee aansteekt is van diezelfde intentie doordrongen.

Wens u allen veel licht in de komende tijd en vertrouw erop
Dat het licht terugkomt…
Ik wens u licht en liefde
Lied: heel alleen word je geboren

Het verhaal van de kaarsen
1 – 2 – 3 – 4 en heel langzaam branden de 4 kaarsen.
De omgeving was zo rustig dat je ze kon horen spreken.

De eerste kaars zei:
“ik ben de vrede, niemand kan mij beletten dat ik uitdoof”.
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei:
“ik ben het vertrouwen, meestal kan ik gemist worden dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden”.
Ze stopte met praten en een zuchtje wind blies haar uit..

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:
“ik ben de liefde. Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
De mensen negeren mij. Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen.”
Zij wachtte niet langer en doofde uit.

Plotseling……..KWAM Er een kind aan en ze zag de drie gedoofde kaarsen.
Ze zei: waarom branden jullie niet verder?
Nadat ze dit gezegd had begon het kind te huilen.
Toen zei de vierde kaars:

“wees niet bang, nu ik nog brand kunnen we de andere
Kaarsen weer aansteken, want ik ben de hoop.”

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan.
De vlam van de hoop zou nooit uit je leven mogen verdwijnen en ieder van ons zou de hoop, het vertrouwen, de vrede en de liefde moeten koesteren!!!

Volg het voorbeeld…ZORG Dat ze blijven branden.
Vrede
vertrouwen
liefde
hoop

Uit de bron van zuiver licht
Werd jij
Mijn kind geboren
Als verspreider
Van het licht
Mijn kindlief uitverkoren

Volmaak dat licht
In jou en mij
In mensen om je heen
Één straal of vol gevulde zon
Opdat jouw licht
Mijn lieve kind
Lichter nog dan het eerste licht
Terugkeert naar de bron