Wie ben jij

door

Ergens bij horen. Wie ben ik eigenlijk? Waarom kun je jezelf niet vergeven en anderen wel?

Stefien Jansen

Iedereen heeft goede en slechte kanten, maar ondanks dat blijft de liefde.
Hoe kijken anderen naar jou?
Hoe kijk jij naar jezelf?
Het is een zoektocht, een vraag waarop je niet op een bepaald moment een antwoord zult vinden, maar waar je je hele leven naar blijft zoeken.

Aan de hand van dit thema: Wie ben jij? Je speelt allerlei rollen, maar wie ben je ten diepste, wat bezielt jou? Vertelt Stefien het verhaal van David.

David leefde 500 jaar vóór Christus en Stefien vertelt drie verhalen die haaks op elkaar staan.

Er ontstaat oorlog in Israël. Uit het leger van de vijand komt een heel grote man naar voren: Goliath. Goliath daagt iemand uit Israël uit: de verliezer wordt slaafvolk van de winnaar.
David wil met Goliath vechten en hij werpt een steen af op Goliath, midden tussen diens ogen. David doodt Goliath en daarmee wint het Israëlitische volk.

Maarten Noordzij

Na dit eerste verhaal speelt Maarten gitaarmuziek.

Heel veel jaren na het gevecht met Goliath wordt David Koning en dat doet hij goed. Echter er ontstaat weer een oorlog, waar hij aanvankelijk niet aan meedoet.
Op een dag ziet hij een prachtige vrouw, die hij binnen laat komen in zijn kasteel. Hij valt helemaal op de vrouw, maar zij is al getrouwd met Uriah. Uriah wordt ontboden om naar het kasteel te komen. De vrouw wordt zwanger van David, maar deze doet voor dat het een zwangerschap van Uriah is.
David wordt alsmaar sluwer en zet Uriah voor in de legerlinie. Uriah sneuvelt en David trouwt met de vrouw.

Het derde verhaal gaat over een rijke man die heel veel lammeren had, en over een arme man die slechts één lam bezat. Er moet een lam geofferd worden en de rijke man steelt het lam van de arme man en deze wordt geofferd. David schaamt zich enorm: “Dit had ik nooit mogen doen”. God vergeeft David.

Er is weer een intermezzo met gitaarmuziek.

David was een held en een gluiperd, en nog veel meer.
Dat geldt voor ons allemaal: iedereen speelt verschillende rollen.

Het doorgeefvoorwerp is een pit van een avocado en Stefien vraagt de bezoekers om stil te staan bij je eigen kern.

Rikie leest daarna een gedicht voor van Hans Bouma en Stefien sluit af met het voorlezen uit het Boek van Zorg en Verlangen.
Na het doven van de kaars en het geluid van de gong wordt de bijeenkomst afgesloten en staat de koffie en thee klaar!