Paul van der Velde

Paul van der Velde is hoogleraar Hindoeïsme en Boeddhisme aan de faculteiten Religiewetenschappen en Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vertaalde en becommentarieerde middeleeuwse Indiase poëzie en publiceert over westers boeddhisme.

 

Paul van der Velde studeerde Indiase talen en culturen in Utrecht (Sanskrit, Hindi en Pali) en Leiden (klassiek Tamil). Hij promoveerde in 1993 op een studie naar esthetica, devotie en mystiek rond Krishna.

Zijn onderzoek valt onder het Research Institute for Theology and Religious Studies. Hij houdt zich onder meer bezig met moderne en westerse interpretaties en adaptaties van het boeddhisme en met zaken als boeddhisme en psychotherapie.

In september 1998 ontstond de Landelijke Werkgroep Boeddhisme en Psychotherapie. De werkgroep ontwikkelde zich tot een Stichting, waarvan de oprichting in september 2003 een feit werd. Paul van der Velde is (na Ria Kloppenborg) voorzitter van deze Stichting.
De Stichting bestaat hoofdzakelijk uit psychotherapeuten (psychologen en psychiaters), voornamelijk werkzaam in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg, die geïnteresseerd zijn in het samengaan en de wisselwerking tussen psychotherapie en boeddhisme. Uitwisseling van kennis en ervaring en het met elkaar in gesprek komen en blijven zijn belangrijke uitgangspunten voor de Stichting.

Dichters&Denkers

Een artikel in weekblad de Groene over het nieuwe boek Pijen aan de waslijn

In vele opzichten een standaardwerk.

Lees het artikel via onderstaande knop

Verhalen die Paul eerder vertelde

1 juli 2013

Paul vertelt over Boeddhisme- en Hindoeïsme-studies. Op de Universiteit maar ook in het verre Oosten.

Lees meer