Eigenwaarde

jul 2, 2012

Het thema van deze bijeenkomst is: Eigenwaarde.

Gerard Snels leest een gedicht voor van Virginia Satir, uit Mensen maken mensen.

Mijn gevoel van eigenwaarde

Ik ben mijzelf.
In heel de wereld is er niemand anders die precies is als ik. Er zijn anderen die een beetje op mij lijken, maar helemaal hetzelfde als ik is niemand. Ik ben uniek en alles wat uit mij voortkomt, is authentiek.
Ik bezit alles wat met mij te maken heeft:

  • mijn lichaam, inclusief alles, wat het doet
  • mijn geest, inclusief alle gedachten en ideeën die daaruit voortkomen
  • mijn ogen, inclusief alle beelden die ze vasthouden
  • mijn gevoelens, welke die ook zijn (boosheid, vreugde, verdriet, angst, verbazing, afschuw)
  • mijn mond en alle woorden die daaruit komen: beleefde en onbeleefde, vriendelijke en onvriendelijke, vleiend en kwetsend
  • mijn stem: hard of zacht
  • al mijn daden: zowel ten opzichte van anderen als ten opzichte van mijzelf

Ik bezit al mijn fantasieën, mijn dromen, mijn verwachtingen, mijn angsten.
Ik bezit al mijn (zelf)overwinningen en successen, al mijn mislukkingen en vergissingen. Die draag ik allemaal ik in me mee.
Omdat ik alles wat met mij te maken heeft, bezit, kan ik mezelf goed leren kennen. Daardoor kan ik ook tevreden zijn met mezelf en mild/vriendelijk zijn tegenover mezelf in al mijn facetten.
Ik weet dat er bepaalde kanten aan mij zitten waarmee ik geen raad weet en andere kanten die ik nog niet ken.
Hoe ik ook kijk of praat, wat ik ook zeg of doe, wat ik ook denk of hoe ik me op een bepaald ogenblik ook voel, steeds ben ik dat zelf. Zoals ik op dat ogenblik ben, zo ben ik echt.
Ik probeer het met mezelf te redden, mild te zijn naar mezelf en zo ook naar anderen en er samen iets van te maken.

(Eigenwaarde: kind doet hier ervaringen mee op, met name via de ouders: ieder woord, ieder gebaar, elke gelaatsuitdrukking of handeling van zijn ouders geven het kind een signaal door over zijn “eigenwaarde”)